Console

Precis sådan du vill ha den.

Det finns något för alla i Yamarins modellserie för öppna båtar. Yamarin har kompletterat de öppna båtarna med egenskaper från Hard Top-modellerna, såsom den högklassiga utrustningen, det trygga höga fribordet och de utmärkta utrymmeslösningarna. Det heltäckande storlekssortimentet och de tre olika pulpetalternativen erbjuder rätt alternativ just för dig. Du behöver bara välja.

Vilken båt för mig?